Trápí Vás nemoc? Nejste spokojeni v práci?
Máte problémy ve vztazích, s penězi či s jinými situacemi ve Vašem životě?
Hledáte cestu, na kterou se vydat?
Chcete změnit svůj život a nevíte, jak začít nebo se Vám to stále nedaří?

O všem si můžeme popovídat, na vše lze nalézt řešení.

Neslibuji Vám, že za Vás udělám zázraky, ale vím, že menší či větší zázraky (z vašeho současného pohledu) přijdou, když vezmete život do vlastních rukou, přijmete za svůj život odpovědnost a budete se mít rádi.
Ráda se stanu k tomu Vaším průvodcem.

Ráda Vám pomohu najít příčinu Vaší nespokojenosti, cestu k uzdravení, Vaši cestu ke šťastnému životu v hojnosti a cestu k propojení s Vaší duší a Vaší cestou. Žít každý den v souladu sám se sebou a radovat se z každého dne.

S esencemi a klienty pracuji s nimi velmi intuitivně.

Byť jsou účinky esencí do značné míry popsány a někteří terapeuti s nimi pracují zejména na základě znalostí oněch definovaných účinků, já preferuji jinou cestu. S těmi danými informacemi jsem energeticky propojená a dále pracuji tak, že se naladím na esence a na energetické pole člověka (či zvířete, s ním vždy i majitele), který ode mne chce osobní kombinací esencí vytvořit. Je to velmi tvůrčí proces a pokaždé zcela ojedinělý. Nechávám se vést mým vyšším já, vědomím esencí a informacemi z načítaného energetického pole. Tak je vytvořená kombinace unikátní a zcela v souladu s potřebami daného člověka. 

Nikomu nemohu pomoci více než on sám chce a je připraven a je to v souladu s jeho cestou. Tedy nedělám žádné čarování ani nevědomé lidi nevedu za ruku a nepřesvědčuji je o čemkoli. Mohu inspirovat, motivovat a pomocí esencí otevřít každému jeho vědomí do té míry, do jaké je mu umožněno shora. 

Mohu vám vždy pomoci na vaší cestě, když je to vaše přání, když jste vzali život do vlastních rukou. To samo o sobě je totiž mocný bod pro každého, uvědomění si vlastní odpovědnosti a síly.

Při vytváření osobní kombinace esencí mi často přichází informace, které mám dotyčnému předat a se kterými pak může vědomě pracovat a umocnit tak celý proces.

Esence mohu pro vás vytvořit na dálku i při osobní sezení.

JAK PROBÍHÁ OSOBNÍ SEZENÍ

Domluvíme si termín, přijdete do mé květinkové pracovny a vše bude probíhat tak, aby vám bylo příjemně. Někdy jen povídáme, někdy meditujeme, někdy tančíme, někdy pláčeme, někdy pracujeme s kartami květů, s kameny… Sezení je individuální právě tak, jak individuální jsme jako bytosti a podle toho s jakým tématem přicházíte.

První sezení nelze udělat kratší než 1 hodinu, můžeme si vyčlenit i více času a jít hlouběji tam, kde leží ve vás příčina problému.

Součástí osobního sezení je vytvoření kombinace esencí na míru, odejdete tedy s nimi a můžete hned začít užívat.

Opakovaná sezení, pouze pro sestavení nové kombinace mohou trvat jen 30 minut, pokud má být součástí i terapeutická práce, vždy je třeba minimálně hodina času.

JAK SE PŘIPRAVUJÍ ESENCE NA DÁLKU

Princip tvoření esencí je obdobný jako při osobním sezení, ale zde se nepotkáváme osobně, pouze propojujeme pro účel vytvoření esencí energeticky, načtu informace z vašeho energetického pole a mohu tak vytvořit tu nejvhodnější kombinaci pro vás.

Předchází tomuto tvoření vždy komunikace přes email či chat, kdy si vyměníme potřebné informace (od vás potřebuji jméno, datum narození, foto, emailovou adresu a pro zaslání esencí pak i poštovní adresu) a já potřebuji pochopit to, co vás trápí a co chcete řešit. Téma mi odsouhlasíte a já začnu tvořit. Nikdy nezasahuji tam, kde k tomu nemám od vás oprávnění, esence sestavuji vždy se zaměřením na vaše téma.

CENY

Cena konzultace: 600,- Kč / 60 minut, 300,- Kč / 30 minut.

Kombinace esencí na míru (dle jména, data narození, fotografie a popisu Vašeho problému / zaměření účinku esencí) na dálku – základní cena 550,- Kč.

Dále cenu ovlivňuje čas, který je potřebný k načtení vašeho příběhu, k přijetí potřebných informací shoda, zapsání instrukcí pro vás, předání informací k účinkům vybraných esencí a způsobu užívání.

Kombinace esencí jako součást konzultace stojí 450,- Kč, při základním počtu esencí v kombinaci. Vysokovibrační esence stojí 580,- Kč.

V případě vytvoření kombinace s větším množství esencí se cena adekvátně upravuje. 

Ceny jsou předem vzájemně odsouhlaseny v určitém rozpětí tak, aby bylo vše v souladu pro obě strany 🙂

Terapii, poradenství, osobní sezení či konzultaci na dálku k esencím lze využít pro dospělé, děti i domácí mazlíčky.

Přeji vám šťastnou cestu životem s Australskými květovými esencemi.